LESMETHODE

De ‘Rijprocedure B’ (handboek voor instructeurs) beschrijft het gewenste rijgedrag van de automobilist. Dit gedrag bestaat voor een deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels, defensief en sociaal rijgedrag maar ook het “nieuwe rijden”. Om dit rijgedrag op de juiste wijze aan te leren, wordt de rijopleiding gegeven door middel van een bepaalde lesmethodiek. Hierbij gebruikt de instructeur als een hulpmiddel instructiekaart.
Werkwijze:
Een overzicht van alles wat er tijdens de rijopleiding aangeleerd wordt.
Het is zover, tijd voor je eerste rijles!
Meestal starten de leerlingen bij ons met een proefles, deze is geheel vrijblijvend. Aan de hand van de proefles kunnen wij inschatten welk pakket het beste bij jou past en hoeveel dit gaat kosten. Wij bieden je altijd een opleiding aan die aansluit op jouw mogelijkheden, ervaring en natuurlijk je eigen wensen. Samen met de instructeur bepaal je wanneer en hoe vaak de lessen worden gegeven. Wij werken met instructiekaart. Aan het begin van de rijles wordt gekeken wat je de vorige les hebt gedaan. En aan het eind van de rijles wordt weer keurig bijgeschreven wat die rijles behandeld is. Daarmee bereiken we dat je op elk gewenst moment precies weet hoeveel je al geleerd hebt. Ook kunnen wij hierdoor nauwkeurig aangeven wanneer je klaar bent voor je rijexamen.
Eerste lessen “de basis”
– Kennismaking met auto/sturen/gas geven
– Kijkgedrag
– Remmen
– Ontkoppelen en schakelen

Vervolglessen “rijvaardigheid & veiligheid”
– Rijden/invoegen/inhalen op de autosnelweg
– Kijkgedrag bij het naderen van kruisingen
– Recht achteruit rijden
– Achteruitrijden langs een bocht
– Keren d.m.v. steken en keren d.m.v. een halve draai
– Parkeren in file en parkeren in een parkeervak
– Berijden van verkeerspleinen en bijzondere weggedeelten

Het belangrijkste doel van de opleiding is dat je technisch goed en ook veilig leert autorijden en daarbij leert omgaan met andere weggebruikers tijdens alle mogelijke verkeerssituaties. Vaardigheid, inzicht en gevaarherkenning staan centraal tijdens de rijopleiding, hetgeen resulteert in verantwoord rijgedrag.

Gemiddeld genomen heb je als beginner om alle vaardigheden goed onder de knie te krijgen 35 lessen nodig. Talenten kunnen het met minder lessen af, anderen hebben meer tijd nodig. Voor iedereen geldt, dat alleen met een grondige voorbereiding de kans groot is dat je slaagt voor je praktijkexamen. Mocht je enkele lessen meer nodig hebben dan gepland, dan kunnen deze los erbij genomen worden. Blijkt echter achteraf dat je nog lessen uit het pakket over hebt, dan krijg je van deze lessen je geld terug. We streven samen naar het behalen van het examen met daarbij altijd ieders individuele leergang te volgen.

Tussentijdse toets (TTT)

Na ongeveer 2/3 van je totaal aantal lessen worden je vorderingen getest door een examinator van het CBR. De TTT verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen: het kan je helpen eventuele nervositeit weg te nemen. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Na afloop van de toets krijg je een advies over de onderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen. De TTT duurt even lang als het examen. De praktijk wijst uit dat deelname aan de TTT je kans op slagen aanzienlijk vergroot. Doen dus!

Het praktijkexamen

Eindelijk is het dan zover. Je gaat op examen. Ik zal jou circa een uur voor je examen komen ophalen. Je kunt dan zelf nog even rijden om weer te ‘wennen’. Het is altijd prettig nog even zelf te rijden alvorens het examen te doen. Vervolgens rijden we samen naar het CBR.
Tijdens het examen kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
Zelfstandig rijden naar een bepaald punt. Hoe je er komt maakt hierbij niets uit, als het maar op een veilige manier gebeurt. Dit kan vervolgens op de volgende manieren:
1. Middels een Clusteropdracht
2. Gebruikmakend van het Navigatiesysteem
3. Rijden naar een Oriëntatiepunt
Zelfstandig een bijzondere manoeuvre uitvoeren. Hierbij zal je 2 van de bijvoorbeeld onderstaande opdrachten moeten uitvoeren:
1. Omkeeropdracht
2. Parkeeropdracht
3. Stopopdracht
Vanzelfsprekend zullen bovenstaande opdrachten met betrekking tot zelfstandig rijden en bijzondere manoeuvres tijdens de rijlessen uitgebreid aan de orde komen.
Meer informatie omtrent het praktijkexamen kun je vinden op www.cbr.nl.